Det er den 20. nov, kl.16 vi har årsmøde I TMF.
Vi har ‘Testmodenhed’ på programmet, med fokus på den praktiske del efter analysen.
Ole, som mange kender, fra QNation vil holde et indlæg, og derefter vil vi fremlægge et
foreløbigt regnskab og budget for 2019, samt en beretning, hvor vi uforbeholdent undskylder
vores totale fiasko med heldagsmødet.
Mødet holdes hos Skattestyrelsen, Østbanegade 123, 2100 Kbh Ø.
Efter mødet går vi på en ekstraordinær god restaurant, så glæd jer.
Sæt kryds i kalenderen NU. Invitation udsendes i midten/slutningen af oktober.
Hilsen og med stor beklagelse for heldagsmødets aflysning
Initiativgruppen