DSTB udbyder nu eksamen i ISTQB’s certificering Model-baseret Tester, som åben eksamen.

Model-baseret test er en tilgang til både testanalyse og -design, hvor testeren bruger modeller til at diskutere og definere kvalitetskrav og tests. Med den øgede fokus på test-drevet udvikling og metoder som ATDD (acceptance test driven development) og BDD (behaviour driven development) og testautomatisering generelt er bliver viden og kompetencer i modellering vigtig for testere i både agile og traditionelle teams og organisationer. Derfor satte DSTB fokus på emnet på dette års konference med keynote-præsentationen “Why MBT 3.0 is the perfect test approach for your agile project“.

Du kan tilmelde dig åben eksamen hos vores eksamensudbyder DIT på DIT’s hjemmeside under Åben Eksamen.

Der er desværre ingen kursusudbydere på det danske marked endnu, men vi håber det kommer.

Pensum finder du under Materialer.