I august 2018 afviklede DSTB for første gang et kursus i Expert Test Management i København. Holdet var sammensat af deltagere fra både Danmark og Holland.

En af kursusdeltagerne er Gitte Ottosen fra Capgemini, som efterfølgende deltog i et interview om kurset. Her er et uddrag fra artiklen om softwaretest og Expert certificering skrevet af Kim Stensdal, DIT:

I gang med at tage Expert-certificering

Gitte Ottosen, Capgemini

Gitte Ottosen, Capgemini

Gitte Ottosen fra Capgemini uddanner sig som en af de første danskere til den certificering, der hedder ISTQB® Expert Test Management. Kurset med certificering udbydes i første omgang som en pilot af Danish Software Testing Board (DSTB). Første modul blev afholdt i august, og de næste to moduler afholdes i 2019.
ISTQB er det mest populære og omfattende testrammeværk for softwaretestere og it-professionelle. Det er International Software Testing Qualifications Board (ISTQB), der står bag – en international, uafhængig, non-profit forening. Der er i dag udstedt over 500.000 certificeringer i over 120 lande.

Kort fortalt er ISTQB opdelt i forskellige niveauer og moduler. ISTQB Foundation er primært en introduktion til testfaget og til specifikke områder så som agil test og model-baseret test. Advanced er til dem, der har brug for en tungere portefølje af metoder og værktøjer for at kunne løse sine opgaver. Expert bygger videre på Advanced og behandler problemstillinger relateret til større projekter og programmer samt for organisationer som helhed. Som noget helt nyt kan man nu i Danmark også tage en ISTQB Expert-certificering, og denne forventer Gitte Ottosen at få i hus inden så længe.

– Man har kunnet se, at der på et tidspunkt også er nogle personer, der begynder at blive så tunge og erfarne, at de har brug for en certificering på et højere niveau, hvor der måske også er nogle andre krav i forhold til, hvordan man bliver certificeret – det er så dette Expert-level, forklarer Gitte Ottosen.

Der eksisterer to retninger inden for ISTQB Expert. Den ene har at gøre med testprocesser og forbedringer, mens den anden fokuserer på test management. Det er test management-delen, som Danish Software Testing Board (DSTB) nu har sørget for, at vi får til Danmark. Gitte Ottosen beskriver, hvordan hun oplever den nye Expert-certificering:
– Forskellen på Advanced og Expert er, at der på selve kursusdelen er mere fokus på diskussionen og mindre på lærer til elev-kommunikationen. Det vil sige, at der bliver præsenteret noget teori, men der bliver samtidig brugt rigtig mange kræfter på, at vi diskuterer det i konteksten af de verdener, vi kommer fra. Det betyder også, at det er vores egne cases, vi relaterer til, når vi tygger os igennem kurset. Der er også en case-opgave, som vi hver især laver i forhold til vores respektive arbejdspladser.

Hvad skal du selv bruge din Expert-certificering til på din arbejdsplads?
– Jeg arbejder som konsulent for Capgemini, så jeg bliver normalt solgt ud som test manager, eller også så hjælper jeg virksomheder med at finde ud af, hvordan de kan blive bedre til at teste og med, hvordan de kan få test passet bedre ind i den kontekst, de har.
– Jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan blive bedre til at være med til at sætte dagsordenen for test i de virksomheder, jeg supporterer. Jeg vil gerne være med til at få test konkretiseret og synliggjort og med til at sikre, at der er en rød tråd mellem, hvad virksomhederne ønsker, og hvad de rent faktisk gør i praksis.”

 

Du kan læse hele artikle på DITs hjemmeside.