Foundation prøvespørgsmål

Nedenfor er nogle prøvespørgsmål til Foundation-niveauet.
Sværhedsgraden er angivet ved de kognitive niveauer:

K1: huske, kende, genkalde sig en term eller et begreb.
K2: forstå, forklare, begrunde, sammenligne, klassificere, kategorisere, give eksempler, opsummere.
K3: anvende, bruge.

Prøvespørgsmålene repræsenterer ikke en fuld eksamen, men er blot eksempler på eksamensspørgsmål.

Kapitel 1, Testprincipper

Spørgsmål 1 [K1]:

Hvilket af følgende udsagn beskriver et af de syv nøgleprincipper i softwaretest?

 1. a) Automatiseret test giver mulighed for bedre tillidserklæringer om kvaliteten af softwareprodukter end test, der udføres manuelt.
 2. b) Udtømmende test af software er, med tilstrækkelig indsats og værktøjsstøtte, muligt for al software.
 3. c) I et softwaresystem er det normalt umuligt at teste alle input-/outputkombinationer.
 4. d) Formålet med test er at vise fraværet af fejl.

Spørgsmål 2 [K1]:

Hvilket af følgende udsagn indeholder den mest valide målsætning for et testteam?

 1. a) At opfylde alle krav til testaktiviteter, som angivet i projekthåndbogen.
 2. b) At afdække så mange afvigelser som muligt, så fejlene kan identificeres og rettes.
 3. c) At bevise, at alle fejl er fundet.
 4. d) At bevise, at afvigelser ikke længere kan forårsages af de resterende fejl.

Kapitel 2, Test igennem hele softwarens livscyklus

Spørgsmål 3 [K1]:

Hvilket af følgende udsagn er sandt om accepttest?

 1. a) Accepttest er altid den sidste testfase.
 2. b) Accepttest udføres bedst af teknisk personale.
 3. c) Accepttest bruges kun til at adressere funktionelle aspekter i systemet.
 4. d) Accepttest bruges til at etablere tillid til systemet.

Spørgsmål 4 [K1]:

Hvilket af følgende udsagn er sandt?

 1. a) Komponentintegrationstest tester interaktionerne mellem softwarekomponenter, og den foretages efter komponenttest.
 2. b) Komponentintegrationstest tester interaktionerne mellem forskellige systemer, og den foretages efter komponenttest.
 3. c) Komponentintegrationstest tester interaktionerne mellem forskellige systemer, og den kan foretages efter systemtest.
 4. d) Komponentintegrationstest tester interaktionerne mellem softwarekomponenter, og den foretages under accepttest.

Spørgsmål 5 [K2]:

Hvilke af følgende udsagn er sande, og hvilke er falske? 

 1. Regressionstest og accepttest er alternative betegnelser for det samme.
 2. Regressionstest skal vise at alle fejl er blevet løst.
 3. Regressionstest er det bedste valg til automatisering
 4. Regressionstest skal vise, at der ikke er introduceret nogen sideeffekter gennem ændringer til koden.
 5. Regressionstest udføres primært i integrationstest.
 1. a) A, C og D er sande. B er falsk
 2. b) A, C og E er sande. B og D er falske
 3. c) C og D er sande. A, B og E er falske
 4. d) B og E er sande. A, C og D er falske

Kapitel 3, Statiske Teknikker

Spørgsmål 6 [K1]:

Hvilke af følgende aktiviteter er hovedfaser i et formelt review?

 1. a) Start, Status, Forberedelse, Uformelt reviewmøde, Genbearbejdning og Opfølgning.
 2. b) Planlægning, Forberedelse, Skrivebordstest, Genbearbejdning og Afslutning.
 3. c) Planlægning, Kick-off, Individuel forberedelse, Reviewmøde, Genbearbejdning og Opfølgning.
 4. d) Forberedelse, Walkthrough, Genbearbejdning og Opfølgning.

Spørgsmål 7 [K2]:

Hvilken type review er bedst egnet til sikkerhedskritiske komponenter i et projekt?

 1. a) Uformelt review
 2. b) Lederreview
 3. c) Inspektion
 4. d) Walkthrough

Kapitel 4, Testdesignteknik

Spørgsmål 8 [K3]:

Betragt følgende kodestykke:

Procedure X
READ  (Alder)  ’Denne erklæring henter den faktiske alder fra inputenheden
READ (Køn) ’Denne erklæring henter kønnet fra inputenheden
READ (Land) ’Denne erklæring henter alias for land
IF (Alder > 18) THEN
KundeType: = “Hovedmålgruppe”
KundePotentiale: = 1.000
IF Køn = “Mand” THEN
ProduktSerie: = “Teknik”
ELSE
ProduktSerie:=“Tøj”
END IF
END IF
ErMålgruppe := “Ja”
IF Land <> “USA” THEN
ErMålgruppe: = “Nej”
ErInternational: = “Ja”
KundePotentiale: = KundePotentiale * 1.1
ELSE
ErInternational: = “Nej”
END IF
End Procedure

Hvor mange testcases skal der mindst bruges for at opnå fuld instruktionsdækning?

 1. a) 3 testcases
 2. b) 5 testcases
 3. c) 2 testcases
 4. d) 4 testcases

Spørgsmål 9 [K1]:

Test, uden at koden afvikles, er også kendt som: 

 1. a) Funktionel test (black-box).
 2. b) Ikke-funktionel test.
 3. c) Strukturbaseret test (white-box).
 4. d) Statisk test.

Spørgsmål 10 [K2]:

Hvilke af følgende udsagn om fordele ved at aflede testcases fra  usecases er sande? 

 1. Afledning af testcases fra usecases er nyttigt for system- og accepttest.
 2. Afledning af testcases fra usecases er kun nyttigt ved automatiseret test.
 3. Afledning af testcases fra usecases er nyttigt ved komponenttest.
 4. Afledning af testcases fra usecases er nyttigt for testen af interaktionen mellem forskellige komponenter i systemet.
 1. a) A og D er sande. B og C er falske.
 2. b) A er sand. B, C og D er falske.
 3. c) A og B er sande. C og D er falske.
 4. d) C er sand. A, B og D er falske.

Spørgsmål 11 [K3]:

Medarbejdernes bonus skal beregnes. Den kan ikke blive negativ, men den kan blive beregnet til nul. Beregningen er baseret på længden af ansættelsen i virksomheden.  En medarbejders ansættelseslængde i virksomheden kan være kortere end to år, længere end to men mindre end fem år, fem til ti år eller længere end ti år. Afhængigt af længden af ansættelsen får en medarbejder enten ingen bonus eller en bonus på 10 %, 25 % eller 35 %.

Hvor mange ækvivalenspartitioner kræves der for at teste beregningen af bonussen? 

 1. a) Tre ækvivalenspartitioner.
 2. b) Fem ækvivalenspartitioner.
 3. c) To ækvivalenspartitioner.
 4. d) Fire ækvivalenspartitioner.

Kapitel 5, Teststyring

Spørgsmål 12 [K2]:

Hvilke af følgende alternativer er typiske test slutkriterier?

 1. a) Dækningsmåling, pålidelighedsmålinger, testomkostninger, tidsplan, tilstanden for fejlretning og restrisici.
 2. b) Dækningsmåling, pålidelighedsmålinger, graden af testerens uafhængighed og færdighedsgraden af produktet.
 3. c) Dækningsmåling, pålidelighedsmålinger, testomkostninger, time to market og færdighedsgraden af produktet samt antallet af fejl.
 4. d) Time to market, resterende fejl, testerkvalifikation, graden af testeruafhængighed, dækningsmåling og testomkostninger.

Spørgsmål 13 [K1]:

Hvilke af følgende sæt er kandidater til statisk test?

 1. a) Kravspecifikationer, testplan, kode, hukommelseslæk.
 2. b) Kravspecifikationer, brugervejledninger, performance.
 3. c) Kravspecifikationer, testcases, brugervejledninger.
 4. d) Kravspecifikationer, hjemmeside, kode, kodedækning.

Spørgsmål 14 [K2]:

Hvilke af følgende kan kategoriseres som produktrisici?

 1. a) Lav kvalitet af krav, design, kode og tests, samt fejlbehæftede områder.
 2. b) Politiske problemer og forsinkelser i særligt komplekse områder i produktet.
 3. c) Fejlbehæftede områder, potentiel skade for brugeren, ringe produktegenskaber.
 4. d) Problemer med at definere de rigtige krav, mulige afvigelsesområder i softwaren eller systemet.

Kapitel 6, Værktøjsstøtte til test

Spørgsmål 15 [K1]:

Hvilke af følgende testaktiviteter kan automatiseres?

 1. Reviews og inspektioner
 2. Opsamling af målinger
 3. Testplanlægning
 4. Testafvikling
 5. Generering af testdata
 1. a) B, D og E er sande, A og C er falske.
 2. b) A, C og D er sande, B og E er falske.
 3. c) B, C og E er sande, A og D er falske.
 4. d) A, B og C er sande, D og E er falske.

Hold musen over for at afsløre svar

Spørgsmål Korrekt svar
1 c
2 b
3 d
4 a
5 c
6 c
7 c
8 c
9 d
10 b
11 d
12 a
13 c
14 c
15 a

DSTB på LinkedIn

1435067465_square-linkedin

Du kan tilmelde dig den åbne gruppe her

DSTB på Twitter

Du kan følge os på @dstb_dk og konferencen på #DSTBKonf.Twitter_logo_blue

Digital Quality and Testing Meetup

Are you interested in quality and testing? Then you can meet like-minded people in our group on Meetup called: Digital Quality and Testing Meetup in Denmark.

Click the link to join the group: http://meetu.ps/c/3CMcH/CWGng/f

You can read more about the group here: https://www.meetup.com/Digital-Quality-and-Testing-Meetup/