Generalforsamling 2016

Dato: tirsdag den 22. november

Tid: 15.00-18.30

Sted: Kosmopol · Fiolstræde 44 · DK-1171 København K

Pris: Gratis

 

Før generalforsamlingen har vi et gå-hjem møde med to indlæg:

Test Manager i en organisation som ikke selv har udvikling

Nicolai Nielsen, Test manager konsulent i KOMBIT

Rejsen på vej til Test Drevet Udvikling i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Klaus Olsen, softwaretest.dk & Willy Kofoed, kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 15. november.

Udfyld tilmeldingsformularen på vores hjemmeside.

Husk at angive om du både deltager i generalforsamlingen og gå-hjem mødet.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen og/eller vil du gerne stille op til bestyrelsen, skal du kontakte bestyrelsen senest 25. oktober 2016. Send en mail med dit forslag til info@dstb.dk.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen skal du være opmærksom på, at det kræver, at du underskriver DSTBs og ISTQBs fortrolighedserklæring.

 

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 1 kan udpeges fra de højere læreanstalter. De øvrige vælges af generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Marianne Hyllekvist Vesterdal (modtager genvalg)
 • Mette Bruhn-Pedersen (modtager genvalg)
 • Stefan H. Skov (modtager genvalg)
 • Thomas Axen (modtager genvalg)
 • Ole Chr. Hansen

 

Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsen, så husk at give os besked senest den 25. oktober.

Vi holder mellem 6-10 bestyrelsesmøder på et år. Bestyrelsesmedlemmer sætter retningen for foreningen og deltager aktivt i de daglige aktiviteter. Det er bestyrelsesmedlemmerne, som driver vores arbejdsgrupper samt sørger for at arrangere den årlige konference.

 

Program og dagsorden

Tid Program
15.00 DSTB byder velkommen ​
15.05 Test Manager i en organisation som ikke selv har udvikling af Nicolai Nielsen, Test manager konsulent i KOMBIT
15.50 Pause
16.00 Rejsen på vej til Test Drevet Udvikling i Uddannelses- og Forskningsministeriet af Klaus Olsen, softwaretest.dk & Willy Kofoed, kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
16.45 Forfriskninger
17.00 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor(er)
 10. Eventuelt

Der uddeles en lille gave til alle deltagere ved generalforsamlingens afslutning.

18.30 Tak for i aften

 

DSTB på LinkedIn

1435067465_square-linkedin

Du kan tilmelde dig den åbne gruppe her

DSTB på Twitter

Du kan følge os på @dstb_dk og konferencen på #DSTBKonf.Twitter_logo_blue

Digital Quality and Testing Meetup

Are you interested in quality and testing? Then you can meet like-minded people in our group on Meetup called: Digital Quality and Testing Meetup in Denmark.

Click the link to join the group: http://meetu.ps/c/3CMcH/CWGng/f

You can read more about the group here: https://www.meetup.com/Digital-Quality-and-Testing-Meetup/