Generalforsamling 2017

Dato: torsdag den 23. november

Tid: 15.00-18.30

Sted: Kosmopol · Fiolstræde 44 · DK-1171 København K

Pris: Gratis

Før generalforsamlingen har vi et gå-hjem møde med to indlæg. Programmet bliver annonceret senere.

Tilmeldingsfristen er fredag den 17. november.

Udfyld tilmeldingsformularen på vores hjemmeside.

Husk at angive om du både deltager i generalforsamlingen og gå-hjem mødet.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen og/eller vil du gerne stille op til bestyrelsen, skal du kontakte bestyrelsen senest 26. oktober 2017. Send en mail med dit forslag til info@dstb.dk.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen skal du være opmærksom på, at det kræver, at du underskriver DSTBs og ISTQBs fortrolighedserklæring.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 1 kan udpeges fra de højere læreanstalter. De øvrige vælges af generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Michael Markussen (modtager genvalg)
 • Niels-Henrik Hansen (modtager genvalg)
 • Klaus Olsen (modtager genvalg)
 • Klaus Skafte (modtager genvalg)

Derudover har Tanja Flyvholm Jensen valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvorved der bliver en ekstra plads ledig.

Bestyrelsen foreslår Ulla Kær Andersen, hvis der ikke er andre, som ønsker at stille op.

Der vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen.

 • Vinicius Correia (modtager genvalg)

Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsen, så husk at give os besked senest den 26. oktober.

Vi holder mellem 6-10 bestyrelsesmøder på et år. Bestyrelsesmedlemmer sætter retningen for foreningen og deltager aktivt i de daglige aktiviteter. Det er bestyrelsesmedlemmerne, som driver vores arbejdsgrupper samt sørger for at arrangere den årlige konference.

Program og dagsorden

Tid Program
15.00 DSTB byder velkommen ​
15.05 Første præsentation
15.50 Pause
16.00 Anden præsentation
16.45 Forfriskninger
17.00 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor(er)
 10. Eventuelt
18.30 Tak for i aften

 

DSTB på LinkedIn

1435067465_square-linkedin

Du kan tilmelde dig den åbne gruppe her

DSTB på Twitter

Du kan følge os på @dstb_dk og konferencen på #DSTBKonf.Twitter_logo_blue

Digital Quality and Testing Meetup

Are you interested in quality and testing? Then you can meet like-minded people in our group on Meetup called: Digital Quality and Testing Meetup in Denmark.

Click the link to join the group: http://meetu.ps/c/3CMcH/CWGng/f

You can read more about the group here: https://www.meetup.com/Digital-Quality-and-Testing-Meetup/