Generalforsamling 2020

Opdatering til tidligere udsendt indkaldelse til generalforsamling i DSTB 2020 mandag den 30 marts.

Grundet situationen med coronavirus og med hensyn til anbefalinger fra myndighederne aflyser vi vores fysiske Gå-hjem møde og fysiske generalforsamling på Kosmopol på adressen Fiolstræde 44, 1171 København K.

  • Vi holder generalforsamlingen online i stedet for, på samme dato og tidspunkt.
  • Gå-hjem mødet aflyses dog helt.
  • Mødelink og instruktioner sendes frem til dem der tilmelder sig generalforsamlingen.

 

Dato: mandag den 30. marts

Tid: 17.00-18.30

Sted: Online – Link sendes ud til alle tilmeldte

Pris: Gratis

Tilmeldingsfristen er fredag den 20. marts.

Udfyld tilmeldingsformularen på vores hjemmeside.

 

DSTBs bestyrelse har ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen

 

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 1 kan udpeges fra de højere læreanstalter. De øvrige vælges af generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  • Klaus Skafte
  • Klaus Olsen
  • Michael Markussen

Følgende personer stiller op til valg til bestyrelsen:

  • Klaus Skafte
  • Klaus Olsen
  • Niels Melin Poulsen
  • Benedikte Bry

Der vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen.

· Mette Palm Petersen stiller op til valg som suppleant til bestyrelsen

 

Program og dagsorden

17.00 Generalforsamling

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Fremlæggelse af budget

7.     Valg af bestyrelse

8.     Valg af 2 suppleanter

9.     Valg af revisor(er)

10. Eventuelt

18.30 Tak for i aften

 

DSTB på LinkedIn

1435067465_square-linkedin

Du kan tilmelde dig den åbne gruppe her

DSTB på Twitter

Du kan følge os på @dstb_dk og konferencen på #DSTBKonf.Twitter_logo_blue

Digital Quality and Testing Meetup

Are you interested in quality and testing? Then you can meet like-minded people in our group on Meetup called: Digital Quality and Testing Meetup in Denmark.

Click the link to join the group: http://meetu.ps/c/3CMcH/CWGng/f

You can read more about the group here: https://www.meetup.com/Digital-Quality-and-Testing-Meetup/