Grundlag for Test Management Forum

Formål:
Vidensdeling, kompetenceopbygning og netværk med andre erfarne inden for test management, gennem:

 • Et forum af aktive medlemmer
 • Faglige indlæg, som opdaterer medlemmernes kompetence og viden
 • Networking og vidensdeling både på og mellem møderne

Målgruppe:
Som medlemmer kan optages personer, der primært arbejder og har minimum 5 års erfaring med test management, som derfor fagligt kan bidrage til et højt niveau af erfaringsudveksling.
Principper:

 • Medlemskab:
  • Er personligt
  • Følger kalenderåret
  • Tegnes som udgangspunkt helårligt
   • Ved indmelding efter heldagsmødet, betales halvt kontingent første år
   • Ved udmelding refunderes kontingent ikke for den resterende periode
  • Kontingent opkræves forud
  • Møder:
   • 3 årlige eftermiddagsmøder (typisk fra kl. 16:00)
   • 1 årligt heldagsmøde (evt. med overnatning)
   • Årsmødet afholdes i forbindelse med årets sidste møde
  • Der arrangeres spisning særskilt i forlængelse af møderne

Fortrolighed:

Det forudsættes at enhver information modtaget i forbindelse med møderne i Test Management Forum behandles fortroligt, med mindre andet anføres.

Registrering af medlemmer.

Test Management Forum registrerer alene navn, firma, kontaktoplysninger (mail og evt. telefon nummer), samt relevant information for at opkræve kontingent samt betaling.

Oplysningerne videregives ikke til 3. part uden medlemmets samtykke.

Markedsføring blandt medlemmer:

Det er tilladt at lægge relevant materiale på møderne på et anvist sted efter aftale med initiativgruppen. Det forventes, at man selv tager overskydende materiale med sig efter endt møde.

Det er ikke tilladt at anvende medlemmernes mail adresser eller lignende til masse udsendelser.

Organisatorisk og geografisk:
Test Management Forum er etableret under DSTB, men fungerer som et selvstændigt og uafhængigt forum, og kræver ikke medlemskab af DSTB.

Ligeledes er Test Management Forum og DSTB økonomisk uafhængige, og DSTB kan ikke forpligtes til at dække underskud, lige som de ikke kan anvende overskud fra Test Management Forum.

Geografisk er Test Management Forum forankret på Sjælland, og møderne holdes i eller i nærheden af Storkøbenhavn.
Initiativgruppen:

Møder i Test Management Forum planlægges og gennemføres af initiativgruppen, der består af 4-6 personer, som vælges af medlemmerne på årsmødet. En virksomhed kan ikke have flertal i initiativgruppen.

Initiativgruppens medlemmer vælges hvert år, og fastsætter selv sin arbejdsform samt evt. relationer til relevante parter.

 

DSTB på LinkedIn

1435067465_square-linkedin

Du kan tilmelde dig den åbne gruppe her

DSTB på Twitter

Du kan følge os på @dstb_dk og konferencen på #DSTBKonf.Twitter_logo_blue

Digital Quality and Testing Meetup

Are you interested in quality and testing? Then you can meet like-minded people in our group on Meetup called: Digital Quality and Testing Meetup in Denmark.

Click the link to join the group: http://meetu.ps/c/3CMcH/CWGng/f

You can read more about the group here: https://www.meetup.com/Digital-Quality-and-Testing-Meetup/