Til alle medlemmer af Danish Software Testing Board

DSTB indkalder til generalforsamling 2021 mandag den 15. marts klokken 17.00 til 18.30.

Grundet corona-situationen afholdes generalforsamlingen online.

I år afholder vi kun generalforsamling. Der vil altså ikke være gå-hjem møde før generalforsamlingen.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen og/eller vil du gerne stille op til bestyrelsen, skal du kontakte bestyrelsen senest den 14. februar 2021. Send en mail med dit forslag til info@dstb.dk.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du selvfølgelig underskrive DSTBs og ISTQBs fortrolighedserklæring.

 

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 1 kan udpeges fra de højere læreanstalter. De øvrige vælges af generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Vinicius Correia (modtager genvalg)
 • Thomas Axen (modtager genvalg)
 • Ulla Kær Andersen (modtager genvalg)
 • Mette Bruhn-Pedersen (stiller op til suppleant posten)

Der vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen. Mette Palm Petersen genopstiller som suppleant.

Vi leder efter 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsen, så kontakt os på info@dstb.dk for at høre mere. Kontakt os inden den 14. februar, da kandidater til bestyrelsen annonceres i den opdaterede dagsorden, som sendes to uger før generalforsamlingen.

Vi holder mellem 6-10 bestyrelsesmøder på et år. Bestyrelsesmedlemmer sætter retningen for foreningen og deltager aktivt i de igangværende aktiviteter. Det er bestyrelsesmedlemmerne, som driver vores arbejdsgrupper samt sørger for at arrangere den årlige konference.

 

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsformularen på vores hjemmeside.

Tilmeldingsfristen er fredag den 12. marts.

 

Praktisk information

Dato: mandag den 15. marts

Tid: 17.00-18.30

Sted: Online

Pris: Gratis

 

Program og dagsorden

17.00 Generalforsamling

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Fremlæggelse af budget
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af 2 suppleanter
 • Eventuelt

18.30 Tak for i aften