Præsentationer 2017

Vi vil løbende offentliggøre præsentationerne på årets konference på denne side.
Der tages forbehold for ændringer.
Tilbage til programmet


The Agile Quality Strategy

In an agile setting, who is responsible for quality? Let it be clear: the teams are. In a time when organizations get rid of their testers and test managers are regarded as old-school, more and more people experience that in practice a little more is needed to ensure that all the necessary tests are being done. In this experience story Derk-Jan will share his experiences with embedding quality in various agile settings. Within Agile the responsibility of delivering quality lies within the teams and they should determine for themselves how they organise their testing. Experience learns that not all development teams are ready for this responsibility. They may lack business insight and system knowledge. They may have little experience with e.g. security, performance and UX testing, or struggle with setting up/automating tests. Additionally, in many organisations integration testing and regression testing is not done within the sprint which makes it unclear which team is responsible for it. An effective quality strategy deals with these problems and gives guidance to the teams.  In this presentation Derk-Jan will share his vision on the who and what of an Agile Quality Strategy and share his experiences while putting the strategy to practise. Join this session if you want to improve your value as a test manager and aim to embed testing further in the development cycle.
Navn: Derk-Jan de Grood
Virksomhed: VALORI
Tilbage til toppen.

Automated Software Test – en nøglekomponent i hyppige releases (MobilePay)

MobilePay har været på en rejse, hvor udgangspunktet er et MainFrame baseret miljø med månedlige releases og drevet efter vandfaldsprincipper og en manuel regressionstest, mod et agilt setup baseret på et cloud baseret miljø med continuous delivery, automatiseret testing og hyppige releases.
Hør hvad vi gør og hvad vi mener er den rigtige tilgang til at sikre høj kvalitet samtidig med at kunne release nye versioner hyppigt.
Navn: Rune Birkemose Jakobsen
Virksomhed: Danske Bank
Tilbage til toppen.

Boost dit image

Kom og hør om hvordan du kan styrke dit image i testverdenen igennem DSTB.
Bliver man en bedre tester ved at være med i DSTB? Får man større netværk? Får man lettere ved at finde et nyt job? Kommer man ud og ser byer på andre dele af kloden? Kan man møde testere fra lande? Kan man tilegne sig nye job-relaterede evner? Kan man måske man finde inspiration til at skifte sit arbejdsfokus?
Navn: Klaus Skafte
Virksomhed: DSTB
Tilbage til toppen.

En 2025 plan for QA – fra krav til drift

Vi lever i en tid med hastige forandringer i det teknologiske landskab. Det vender op og ned på hele markeder og måden vi interagerer på. At kende sit marked og reagere på muligheder i tide har aldrig været vigtigere, når tunge spillere kan overhales af innovative garagevirksomheder på rekordtid. Verden over arbejder virksomheder benhårdt på at omstille deres IT udvikling til at agere i en verden med endnu kortere afstand til kunderne og højere forventninger til præcision, kvalitet og leveringstid end før. I Testhuset arbejder vi dagligt sammen med en række danske virksomheder, der har som mål at tilpasse sig en verden, hvor mobilitet, kvalitet og nærvær med kunderne betyder alt.
Med erfaring fra vores mange analyser af og opgaver i aktuelle IT udviklingsprojekter, har vi identificeret en række problemstillinger, der lader til at være generelle for danske virksomheder. Det kan kort summeres til mønstre og sammenhænge i indre og ydre omstændigheder som arbejdsformer, teknologi og organisation. Vi vil her træde et skridt tilbage for at se på nogle af disse mønstre og dykke lidt ned i de tiltag, vi anbefaler for at imødegå problemerne og vende dem til et værdiskabende aktiv i denne nye verden. Hvad er 2025 planen for QA?
Navn: Helge Nymand
Virksomhed: Testhuset
Tilbage til toppen.

Escaping waterfall(ish) Scrum

The presentation is all about how do we escape the waterfall mode of working and get into the Agile way of working. All though it appears that many organizations working in Agile, but in reality they work in Mini-waterfall which runs in several iterations. The only difference between Mini-waterfall and waterfall is that we are going through the cycles more often. That really does not make us Agile. How do we accomplish to work real Agile and escape the waterfall(ish) scrum? As acting agile (stand-ups, sprint planning, demo, retrospective) is comparatively manageable.The difficult & most challenging part is to know what makes it agile and doing them correctly & consistently.
Navn: Nabanita Singh
Virksomhed: Maersk Line IT
Tilbage til toppen.

Hvad skal en kontrakt indeholde om kvalitetssikring og tests?

Aftalevilkårene vedrørende tests er i praksis noget af det mest centrale, men alt for ofte får parterne ikke i deres aftaler formuleret operationelle bestemmelser, der klart siger, hvilke tests der skal gennemføres, hvem der har ansvaret for de enkelte tests, hvordan processen for tests skal være, og hvilke godkendelseskriterier der skal gælde. Tilsvarende gælder for kvalitetssikring, der ofte heller ikke bliver aftalt tilstrækkelig konkret. Præsentationen vil – med afsæt i konkrete erfaringer – have fokus på hvordan der etableres de rigtige test- og kvalitetssikringsvilkår samt hvilke spørgsmål og konflikter, der oftest opstår i forbindelse med tests og hvordan man bedst muligt undgår dem.
Navn: Niels Chr. Ellegaard
Virksomhed: Plesner advokatfirma
Tilbage til toppen.

Identify and handle sensitive test data

Test data may contain sensitive information: why are software testers especially affected? Why should we be concerned? How can we involve data professionals (such as lawyers, librarians, records managers and information systems security professionals) and work with them in order to track which data can be sensitive. A quick overview of masking techniques. How to avoid the handling of sensitive data without ruining your tests. Finding appropriate data management strategies for the test data that we will need for use cases.
Navn: Florence Rolland
Virksomhed: Agri Esprit
Tilbage til toppen.

Moving Test responsibility from IT to business

Praktisk fokus fra L’Oréal på hvordan man flytter en organisation til at tage ansvar for test og prioritering heraf. Herunder hvordan man får integreret test værktøjer i daglig brug.
Navn: Alan Andersen
Virksomhed: L’Oreal Nordic
Tilbage til toppen.

Performancetest af patientkritisk system

Et patientkritisk system i Region Syddanmark i fuld produktion med 10.000 samtidige brugere oplever utilfredsstillende svartider for brugerne.
I dette indlæg kommer vi først ind på hvordan omfanget af svartids-problemet blev fastlagt vha. Automatiske svartidsmålinger. Dernæst ser vi på hvordan Region Syddanmark ud fra en række anbefalinger og grundforudsætninger etablerede et performance test projekt der havde til formål at finde områder i Systemet der kunne optimeres.
Vi ser på grundforudsætningerne, projektforløbet og konklusionen af forløbet.
Efter 2 års udvikling er performancetesten fra 1/1 2017 overdraget til Region Syddanmark og anvendes afvikles i forbindelse med kvartalsvise releases.
Navn: Jesper Mortensen og Per Skjoldager
Virksomhed: aHOC
Tilbage til toppen.

Rejsen på vej til Test Drevet Udvikling i Uddannelses- og Forskningsministeriet (del 2)

Denne præsentation er fortsættelsen af historien fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som Klaus Olsen fortalte på DSTBs generalforsamling i 2016. Del 2 fokuserer på hvordan forretningen (SU sagsbehandlere) kom på banen og var drivende på at ændre arbejdsprocessen over mod BDD – Behavior Driven Development.
Du vil i denne præsentation høre om, hvordan forretningsdeltagere blev klædt på til processen, og hvordan de nu er involveret i at skabe SBE’er – Specification By Example fra deres dagligdag. Du vil også få eksempler på hvordan specifikationerne bliver formuleret ved hjælp af Gherkin sproget med nøgleord som ”Givet …. Når ….. Så ….” der direkte kan oversættes til kode via Cucumber.
Navn: Dorthe Spangkær Sørensen og Klaus Olsen
Virksomhed: Uddannelses- og Forskningsministeriet og Softwaretest.dk
Tilbage til toppen.

Shift Left, done right – the transition to DevOps

Agile, DevOps and Shift Left all move testing to the left of the development process.
With it comes a package that promises better, faster and earlier testing through automation.
But how serious is this package deal? Does it cover all that is necessary to ensure a sustainable level of quality?
Let’s look together what is in this package and how it can be used in practice.
Navn: Jean-Paul Varwijk
Virksomhed: Rabobank
Tilbage til toppen.

Success med BDD i et komplekst domæne

Det endelige produkt er målrettet hospitaler til understøttelse af patientbehandling. Kvalitetskravene er derfor høje og forudsætter godkendelse af de amerikanske myndigheder (FDA) før produktet kan kommercialiseres.
Produktet er baseret på komplicerede algoritmer, og udfordringerne ved at teste dette adskiller sig fra det klassiske set-up centreret omkring en GUI. Ved projektets start var størstedelen af teamet nyansatte med sparsom erfaring indenfor domæneområdet.
Tre repræsentanter fra teamet (tester, udvikler og produktejer) beskriver de anvendte udviklings- og testprocesser og de foreløbigt opnåede gevinster ved at anvende agile teknikker i kombination med BDD (Behaviour Driven Development) og automatiseret test.
Navn: Marianne Larsen, Katja Einer-Jensen, og Torben M. Andersen
Virksomhed: QJAGEN
Tilbage til toppen.

Succesfuld implementering af Test og QA – hvad skal der til?

Fortællingen om hvordan vi succesfuldt har implementeret test og QA i virksomheden Sitecore, som har været gennem voldsom vækst siden sin opstart. Nøglerne er Ledelse, forandringsledelse, – og erfaring. Vi vil fremhæve eksempler på hvordan vi har organiseret os og hvordan vi har etableret et solidt fundament hvorpå Test og QA er bygget op, samt ikke mindst hvordan vi skabt direkte linje til C-level/bestyrelse.
Navn: Henning Karlsen og Sebastian From
Virksomhed: Sitecore
Tilbage til toppen.

Test environments – Money pit or quality stamp

Sometimes it’s just not viable to test all technical aspects of a solution in a production environment. Due to the risk of new security features and potential security holes, or the onslaught heavy performance testing can have on a production environment with high uptime requirements from customers.
To combat these challenges EVRY has decided to go with a test environment model that addresses this and offers both functional and technical test environments to reducing risk to production environments and customer uptime. The big question is however: Is this investment in a test environment infrastructure an endless money pit that your organization pours cash into or will it help increase the value and quality stamp on your products?
Navn: John Helge Hofstad
Virksomhed: Capgemini Sogeti
Tilbage til toppen.

Test som praktisk håndværksdisciplin

Testerens værktøjskasse er spækket med forskellige teorier om testdesign-teknikker, testkompetencer og testerens ansvar i projektet. Dette kan være lidt af en jungle for den enkelte tester at finde hoved og hale i. Ved opstart på nye projekter kan det være svært at vælge, hvor man skal starte, når man endnu ikke kender detaljerne om systemet. Trods, at mange testere har en masse uddannelse/certificering i rygsækken, kan det for den enkelte virke uoverskueligt at finde ud af, hvor man skal starte, og hvad man gør i praksis, når man står overfor en ny testopgave.
Navn: Sara Stürup Willer
Virksomhed: Kamstrup
Tilbage til toppen.

Tester – Er du klar til DevOps?

Mange organisationer taler om hurtighed – hurtigere gennemløb og hurtigere time-to-market. Men hvad er DevOps og hvilke forudsætninger skal være på plads forud for overgangen til DevOps.
Ole har senest arbejdet med en større virksomhed om en vurdering af, om de var klar til DevOps – Readiness Scan, og de vurderingskomponenter der indgik, vil blive præsenteret her. Ole vil også præsentere hvad der er op og ned om DevOps.
På dette indlæg vil du lære noget om DevOps, og hvilke forudsætninger der skal være til stede for en succesfuld anvendelse og implementering af DevOps. Hvilken indflydelse får DevOps på testerens rolle og indholdet i denne?
Navn: Ole Chr. Hansen
Virksomhed: Capgemini Sogeti
Tilbage til toppen.

DSTB på LinkedIn

1435067465_square-linkedin

Du kan tilmelde dig den åbne gruppe her

DSTB på Twitter

Du kan følge os på @dstb_dk og konferencen på #DSTBKonf.Twitter_logo_blue

Digital Quality and Testing Meetup

Are you interested in quality and testing? Then you can meet like-minded people in our group on Meetup called: Digital Quality and Testing Meetup in Denmark.

Click the link to join the group: http://meetu.ps/c/3CMcH/CWGng/f

You can read more about the group here: https://www.meetup.com/Digital-Quality-and-Testing-Meetup/