Præsentationer 2023

Vi vil løbende offentliggøre præsentationerne på årets konference på denne side.
Der tages forbehold for ændringer.
Tilbage til programmetAgile test i praksis: Hvad og hvordan skal man egentlig teste?

I agile teams er test og kvalitet teamets samlede ansvar. Og som agile tester er det derfor vigtigt at sikre sig at ansvaret for kvaliteten er delt med de andre medlemmer i teamet. I agile udvikling vil vi også gerne undgå, at test kun er en aktivitet, der ligger isoleret , når udviklingen er færdig.
Hvis teamet skal lykkes med tidlig test og delt ansvar, så er det vigtigt, at man internt i teamet aftaler en proces for tidlig test og er eksplicitte omkring, hvordan testsparring skal foregå på daglig basis. Men hvordan kan man overhovedet påbegynde testaktiviteter før udviklingen af en feature er færdig? og hvordan hjælper man udviklerne til at forholde sig til test?
Med udgangspunkt i egne erfaringer vil jeg give eksempler fra brug af test design i software udvikling. Jeg vil herudover give en introduktion til en proces for tidlig test og give inspiration til at du kan indføre en bedre sparring med udviklerne omkring, hvad vi skal teste? Og hvordan vi skal teste?
Jeg vil i præsentationen giv tips og tricks samt forklare fordelene ved at dele et godt test design med de andre i teamet. På den måde kan et test design bruges til at indføre en proces for test-sparring i teamet. En test-sparring kan f.eks. handle om afklaring af hvilken funktionalitet, der kan testes med henholdsvis manuel- og automatisk test samt hvilke ikke-funktionelle krav, der kan testes automatisk og manuelt. Det kan være en hjælp hertil at undersøge i test designet, hvad der ikke kan dækkes af automatisk test alene.
Navn: Sara Stürup, Virksomhed: Kamstrup A/S
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Agile Test Leadership at Scale

5 years ago at DSTB’s conference, Mette talked about a future where testing as a profession could be disrupted.
One of the key points was that agile at scale would present a lot of opportunities to work with quality and testing.
Another point was that there were not a lot of guidance on how to continously support an agile transformation from a testing perspective.
This year, Mette will share ideas about what agile test leadership could look like on a strategic or organisational level.
Some of the ideas relates to:
– Fostering a quality mindset and culture
– Identifying organisational testing and quality capabilities
– “Fundraising” for quality improvement initiatives
Navn: Mette Bruhn-Pedersen, Virksomhed: Safe Journey
Presentation is in English.
Tilbage til toppen.

Building Trust in AI through Risk: An Emerging Test Specialism

Artificial intelligence (AI) has become a mainstream force, set to contribute $15.7 trillion to the global economy by 2030.
It’s reshaping industries, boosting efficiency, and affecting our daily lives through personalized recommendations and predictive analytics.
Despite its potential, AI faces significant trust issues concerning bias, ethics and transparency. The EU’s AI Act seeks to enhance trust by managing risk through regulations. However, addressing these new risks requires a concerted testing effort.
AI and machine-learning (ML) systems differ from traditional IT systems, creating both new risks and the need for new testing practices to mitigate them. For instance, their unique probabilistic and non-deterministic nature poses a substantial test oracle challenge, which requires new approaches, such as adversarial testing and metamorphic testing.
This talk proposes a new AI testing specialism, tailored to tackle AI and ML challenges, and grounded in risk-based testing fundamentals. As AI systems grow in complexity, AI test specialists will play a crucial role in ensuring quality, confidence, and trust.
This keynote underscores the necessity of these specialists and provides insights into their future role.
Navn: Stuart Reid, Virksomhed: STA Consulting
Presentation is in English.
Tilbage til toppen.

ChatGPT4: Test Smart, Test Hurtigt

ChatGPT4 er nu tilgængelig for alle og kan på mange områder lette og optimere dit testarbejde.
Indlægget er baseret på erfaringer med brug af ChatGPT4 til typiske testopgaver og giver inspiration til hvordan ChatGPT4 kan anvendes til at udføre testarbejde mere effektivt og præcist.
Der gives eksempler på forskellige muligheder for at anvende ChatGPT4 til udarbejdelse af eksempelvis teststrategier, testanalyse, testscenarier, testdata, debugging, og generering af diagrammer.
Der vil også blive givet tip hvordan der kan arbejdes med ChatGPT4 dialogen, hvor den rigtige tilgang til anvendelse af ChatGPT4 kan give stor forskel i det kvalitative resultat.
Navn: Kim Hjortholm, Virksomhed: Q-Nation
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

ERFA counch session

4 emner som udgangspunkt hvor der deles erfaringer omkring AI, Test Automatisering, Agile Test og Test Management.
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Få styr på dine testmiljøer med Docker

Har du udfordringer med ikke at kunne styre dine testmiljøer på en fleksibelt, pålidelig og skalérbar måde?
Har du mange afhængigheder og koordinering i forbindelse med brugen af miljøerne?
Så kan det være at Docker måske er noget for dig.
I denne præsentation vil Lars komme ind på hvordan Docker indenfor test og QA, kan give os muligheden for at oprette, styre og opdatere vores testmiljøer, uden at skulle involvere driften eller øvrig afhængig til andre i organisationen.
Nogle af de typiske udfordringer som mange oplever i forbindelse med deres testmiljøer er:
– Testmiljø(er) skal deles med andre, hvilket giver en risiko for at testens forudsætninger er forkerte.
– Det er besværligt at styre versioneringen af softwaren på miljøerne, hvilket medfører at man ofte ikke får optimal testdækning af de forskellige versioner eller i værste fald får testet på forkerte version.
– Man kan ikke få adgang til de rette stabile testmiljøer, når de skal bruges, hvilket giver en ineffektiv testproces og besværliggør især automatisering af testen.
”En klassisk fejl, som mange måske kender til er, at testen fejler grundet manglende opdatering af en Chromedriver – typisk i forbindelse med testautomatisering. Dette er et eksempel på noget som nemt kan undgås ved brugen af Docker” udtaler Lars Hartvig.
Docker er container-teknologi som løser nogle af de ovennævnte udfordringer. Man får muligheden for at oprette og konfigurere de miljøer som man har brug for, når man skal bruge dem. Det vil sige at man kan skabe en ensartet testinfrastruktur, man kan isolere og teste specifikke dele af applikationen uafhængigt af hinanden, man kan re-producere konfigurationsproblemer, man kan køre test parallelt, samt meget mere.
Kom og hør TestHusets konsulent, Lars Hartvig fortælle meget mere om hvad Docker er for en størrelse, hvordan du kan bruge det i forbindelse med sin test, samt hvordan du kommer i gang.
Indlægget tager udgangspunkt i hvordan man bruger det sammen med sin testautomatisering, selvom testautomatisering ikke er nødvendigt for at få værdi af Docker.
Sidste år blev dette indlæg om Docker, afholdt internt for konsulenter og ansatte i TestHuset. Det blev det bedst ratede indlæg af allle interne indlæg i TestHuset i 2022.
Navn: Lars Haervig, Virksomhed: TestHuset.dk
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Faser i Performancetest

Efterhånden er alverdens ting online og selvbetjening er måden at levere en lang række services såvel i det offentlige som i det private.
Alligevel er performancetest ofte en eftertanke der lægges på i slutningen af et udviklingsforløb. Eller noget som introduceres når det allerede er gået galt.
I oplægget beskrives de forskellige faser i performancetest forløbet, med udgangspunkt stemningen i projektet:
– Det kan ikke testes / der er ikke noget at komme efter
– Det du har målt er forkert, det kan ikke passe
– Lad os se på det sammen
– Det ser godt nok slemt ud
– Nå så lykkedes det alligevel
Navn: Jesper Mortensen, Virksomhed: Toolintegrator.com
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Insights from Children About Testing

The popular Dragons Out book about software testing is much liked.
It has been read in schools. Children have read it independently after receiving the book from teachers or parents. Schools have used the free supporting software testing presentation to organize a lesson or two to discuss software testing. Especially coding and mathematics classes have been suitable for software testing learning.
I’ve been a guest lecturer in several classes at advanced schools. On those occasions, I’ve interviewed children about how they learned software testing and what do they think about it.
Now it is time to reveal the secrets of how children learn to test.
There are also insights into how adults could learn in a much more effective and fun way. We’ll talk about storytelling as a way to learn but also of hands-on practice and fun as an essential learning element.
I’ll also recap the book project briefly. I chose to write a book about software testing targeted to children to help in the great lack of software testing in the ICT business, the lack that just seems to be increasing.
I also wanted to show people an alternative route into the exciting world of software. It is not only the coding that exists in the software world. The process took almost three years, but in that time I have founded a company for the book project, written the book in Finnish, had numerous pilot readers and review rounds, translated the book to English, found publishers for both Finnish and English editions, organized a crowd-funding campaign, gave many lectures at schools and conference speeches at event and fairs.
The project culminated in associations and companies donating books to schools and a diploma of donations being handed to the Minister of Education.
And finally, of course, I as the author getting the EuroSTAR Testing Excellence Award, which I feel is not only about my 25 years of dedication to the software testing community but especially this book for children initiative.
I’ll reflect on how we can take insights from how children learn into how adults learn.
• Use examples and analogies from real-life
• Be extremely clear and concise
• Hands-on, mostly exercises in the learning
• Use all the senses (listen, see, talk, draw mindmaps)
• Use common workspace for real-time status of testing (e.g. Mural, Miro)
• Get your hands dirty and test some (buggy) software immediately & explain how you test it.
Navn: Kari Kakkonen, Virksomhed: Dragons Out Oy
Presentation is in English.
Tilbage til toppen.

Journey through DevOps and Testing Synergy

In this presentation, we’ll embark on a journey to explore the synergy between DevOps and testing, shedding light on their intertwined roles in modern software development. Whether you’re new to DevOps or a seasoned professional, we’ll break down key concepts, address the linkage with Agile development, and delve into the benefits, real-world applications, and lessons learned.
1. Defining DevOps for the Uninitiated:
For those not familiar with DevOps, we’ll start by demystifying the concept. DevOps is not just a buzzword; it’s a cultural and technical movement that emphasizes collaboration, automation, and a shared responsibility between software development and IT operations. Its primary goal is to shorten the software development life cycle, increase the frequency of releases, and improve the quality of software.
2. DevOps and Agile Development: A Symbiotic Relationship:
We often hear DevOps and Agile mentioned together for good reason. DevOps amplifies the Agile methodology by streamlining the delivery process. Agile focuses on iterative development, and DevOps ensures that these iterative changes are rapidly and reliably deployed. We’ll explore the natural connection between these two approaches and why they’re a powerhouse when used in tandem.
3. Why DevOps Deserves Your Attention:
The question isn’t whether organizations should consider DevOps; it’s why they can’t afford not to. As we navigate the ever-evolving software landscape, DevOps offers the agility, efficiency, and adaptability needed to remain competitive. We’ll discuss the compelling reasons why more organizations should adopt DevOps as a vital part of their development cycle.
4. Benefits of Embracing DevOps:
Discover the numerous benefits of embracing DevOps, from accelerated development cycles to enhanced collaboration and customer satisfaction. Increased efficiency, reduced risk, and cost savings are just the tip of the iceberg. We’ll examine real-world examples and success stories that illustrate how DevOps can revolutionize your development process.
5. A Real-World Case Story:
Drawing from my experiences in projects over the last five years, I’ll share a compelling case story where DevOps played a pivotal role. This practical example will offer insights into how DevOps transformed a project, improved software quality, and expedited delivery.
6. Lessons Learned:
No journey is without its challenges and lessons. We’ll delve into the common pitfalls and hurdles faced when implementing DevOps practices and the valuable lessons that can be gleaned from them. Learn from real-world experiences and avoid potential roadblocks in your own DevOps journey.
Navn: Jakub Piasek, Virksomhed: Qualityminds
Presentation is in English.
Tilbage til toppen.

Kender du jeres risikovillighed?

Man skal ikke have beskæftiget sig med test længe, før man lærer, at ‘udtømmende test er umulig’, og man derfor bør lave sin test risikostyret. Så man planlægger at gennemføre test, der belyser de største risikoområder først.
Der er sjældent nogen, der er uenige, når man siger, at vi skal være risikostyrede. Det kan dog være noget sværere at være det i praksis.
Som testmanager er det ikke min opgave at beslutte, hvad der er vigtigt at teste, men det er absolut mit job at sætte de relevante parter i stand til at træffe beslutningen. I mange år har jeg benyttet produktrisikoanalysen som et værktøj til dette. Der har dog været en tendens til, at analysen blev udvandet, da konsekvensen typisk blev vurderet som høj, fordi forretningen synes, at det meste er vigtigt. Kompleksiteten ender på lav til middel, da leverandørerne ofte ikke mener, at de har svært ved at levere noget af det, de har solgt til os.
Og selv når vi lykkes med at lave en fornuftig risikoanalyse, er vi så i mål ved blot at styre efter den højeste risiko fra analysen først?
Vi bør inkludere en ekstra dimension i risikosnakken i form af risikovillighed. Begrebet dækker over det risikoniveau, som organisationen sigter efter i driften. det vigtige her er, at niveauet vil variere for forskellige dele af en løsning og derfor kan benyttes sammen med en identificeret risiko til at opnå en bedre risikostyring af testindsatsen.
I min præsentation vil jeg fortælle om den ganske store effekt af at fokusere på risikovillighed i kombination med den vurderede risiko. I de 3-4 år, hvor jeg aktivt har arbejdet med at fremhæve risikovilligheden, er det min erfaring, at det i langt højere grad er lykkedes at arbejde aktivt med risiko i forbindelse med tilgangen til og prioriteringen af testindsatsen.
Min erfaring viser, at det i mange tilfælde er langt nemmere at diskutere risikovillighed og opnå konsensus om denne for et konkret område af en løsning, et system eller et testemne.
Jeg vil også vise, hvordan jeg via en visuel kortlægning af en samlet løsning eller testomfang effektivt kan tydeliggøre fordelingen af risikovillighed. Kortlægningen kan efterfølgende bruges både som retningslinje i forbindelse med de løbende prioriteringer og diskussioner af testindsatsen og testtilgangen, men også i forbindelse med prioriteringen af fejl og mangler.
Vigtigste pointer:
– Det bliver meget nemmere at være risikostyret, hvis man kender sin risikovillighed.
– Min erfaring viser, at det er langt nemmere at få interessenterne til at forholde sig til risikovilligheden, og det giver mere nuancerede resultater at prioritere testindsatsen ud fra den.
– Kortlægningen af risikovilligheden kan bruges som et styringsværktøj i den løbende prioritering af testindsatsen og fejlhåndtering.
Navn: Henrik Skærbæk, Virksomhed: Region Syddanmark
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Quality Engineering

Vi forventer at vores projekter leverer god IT, der ikke bare løser formålet, men også samtidigt fremtidssikrer os. Hvordan kan vi levere dybt komplekse løsninger til en forretning, holde snuden i sporet i agil kontekst og samtidigt skue mod horisonten?
Det er her agiliteten kommer ind, men er det hurtigt nok til at vi kan vende en udvikling der allerede er i gang, samtidigt med at vi leverer mere kortsigtede forretningsløsninger?
Formålet med agilitet er at give leverancesikkerhed, øge transparens og være mere smidige, men mange organisationer oplever det stik modsatte, selv om de gør alt det rigtige. Så hvordan sikrer vi så, at der er et retvisende billede af leverancer, kvalitet og fokus på god kvalitet? Hele området i og omkring test og QA handler om dette
Med Quality Engineering har vi en sammenhængende metode til at adressere udfordringerne, belyse problemstillinger, løse konflikter og ikke mindst, sikre smidighed fra forretning til udvikling og retur. I Quality Engineering tager vi udgangspunkt i forretningens behov og anviser en transparent måde at arbejde med kvalitet igennem hele IT-systemets levetid.
Quality Engineering er specielt velegnet til agile organisationer, der måske eller måske ikke er helt modne på testområdet endnu.
Quality Engineering konceptet og indlægget er baseret på bogen: TMAP – Quality for DevOps teams.
Så spørgsmålet er, styrer din agile udvikling dig eller er det omvendt?
Navn: Anders Larsen, Virksomhed: Capgemini Danmark A/S
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Stop med at tale om kvalitet, lad os tale om værdi

Vi bruger ordet “kvalitet” rigtig meget. Vi taler om at have mål om at nå høj kvalitet, at vi har en “kvalitetstankegang” eller om at vi bygger kvalitet ind, og vi måler på mange forskellige ting for at kunne fortælle/rapportere om den kvalitet.
Men hvad mener du egentlig når du siger kvalitet?
Og mener du det samme som din kunde, slutbrugerne eller din ledelse?
Det første princip i agile siger: Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennem tidlige og løbende afleveringer af værdifuld software.
Med det i tankerne, hvorfor så ikke flytte fokus til, hvilken værdi vores kunde forfølger med den løsning, vi skaber for dem, og finde ud af en måde at måle, om vi leverer denne værdi? Og det er interessant af flere årsager;
Forskning fra Mckinsey identificerer, at “i gennemsnit løber store it-projekter 45 procent over budgettet og 7 procent over tid, mens de leverer 56 procent mindre værdi end forudsagt”, så ikke kun fra et forretningsmæssigt værdiperspektiv, men også fra et økonomisk synspunkt ville dette være et værdifuldt fokus for vores kunder, og derfor også for os.
Så lad os kigge på hvordan vi kan flytte vores mindset fra at tale om kvalitet til at tale om værdi.
Navn: Gitte Ottesen, Virksomhed: Key2Quality
Presentation is in English.
Tilbage til toppen.

Styrken af Behavior Driven Development

Sådan går du fra krav til kode i produktion på 3 uger.
Navn: Klaus Olsen, Virksomhed: Softwaretest.dk
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Testability – et primært design mål og en gamechanger for test automatisering

Den berømte Dr. Boris Beizer (1934-2018) prioriterede testability som et “primært design optimeringsmål” ved det højeste niveau af test bevidsthed ved udvikling af software. Alligevel er detaljer omkring testability meget lidt beskrevet i moderne test litteratur og uddannelsesmateriale, hvilke denne præsentation vil begynde at rette op på.
Testability var og er et centralt kvalitetsparameter, da en løsningens testability er afgørende for hvor effektivt løsningen kan testes. Testability påvirker projektets forbrug af tid, ressourcer og økonomi samt den kvalitet som er opnåelig.
Centralt for testability er testbar arkitektur. En 100% testbar løsningsarkitektur er en gamechanger for test automatisering, da det ændrer på de ”regler” mange tager for givet. Det som før var svært at teste automatisk blive nemt, ustabile testkørsler kan blive stabile, meget risikofyldte test automatiseringsprojekter bliver mindre risikofyldte o.s.v.
Denne præsentation beskriver generelle, konkrete og innovative retningslinjer for hvordan man designer (store) løsninger med en testbar løsningsarkitektur som et fundament for effektiv testautomatisering.
Præsentationen vil indeholde konkrete eksempler fra store offentlige IT-projekter i Danmark, hvor foredragsholderen har arbejdet som test arkitekt.
Navn: Morten Christensen, Virksomhed: Edora
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Test automation som sikre kvaliteten af SU´en til de studerende

Hvert år udbetaler uddannelses og forskningsstyrelsen ca. 22 milliarder kr. i SU til de studerende.
Den proces bliver kvalitetssikret af center for it som hører under styrelsen.
Vi sikrer den høje kvalitet igennem en test automations dækning ved hjælp af Cucumber og Leapwork. Vejen dertil har været stejl, men brugen af disse værktøjer har vist sig at give rigtig god mening for os.
Jeg vil fortælle om hvordan center for it er startet med brugen af leapwork som supplement til cucumber og hvordan jeg har lært hvor nemt et værktøj leapwork er at bruge.
Navn: Mike Hansen, Virksomhed: Uddannelses og Forskningsstyrelsen – Center for IT
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

The Silver bullet – en historie om værktøjer

Jeg elsker værktøjer, vil faktisk nok gå så langt som til at sige at jeg er lidt af en værktøjsfetichist.
Jeg elsker min kap/geringssav, min skruemaskine, excentersliber, slagnøgle, ja og alle de andre fantastiske stykker værktøj som jeg har – hvert og et købt til et bestemt formål efter en grundig evalueringsproces, og de er alle sammen købt fordi jeg havde et bestemt behov på et givet tidspunkt eller fordi de erstattede et eksisterende værktøj.
Hvad med vores testværktøjer, eller udviklingsværktøjer, gør vi det samme her når vi skal vælge et værktøj?
Og hvad mere er; Selv om jeg har alle de her dejlig værkøjer, gør de mig så til en mekaniker, tømrer, elektriker eller VVS’er? Nej, på ingen måde….
Men de værktøjer jeg har valgt hjælper mig med at løse de opgaver som jeg ved at jeg kan løse selv, og intet andet! Jeg kender mine begrænsninger, ved hvad jeg kan, og i høj grad hvad jeg ikke kan, og til de ting har jeg brug for en professionel, en der er uddannet til at løse denne specifikke opgave.
Jeg er utallige gange blevet stillet følgende spørgsmål; “Hvilket testautomatiseringsværktøj skal vi vælge?”, “Hvilket værktøj skal vi bruge til X?”
Mit svar er næsten altid; “Det ved jeg ikke, det kommer an på..”
Et andet spørgsmål som jeg tit er blevet stillet er; “Vi vil gerne testautomatisere! Vi har ikke nogen dedikerede testere, så vi har brug for at frigøre de personer fra forretningen som normalt tester. Hvilket værktøj skal vi bruge?”
Mit svar; “Værktøj? Jeg tror i skal starte et andet sted, start med at få styr på jeres test, start med at uddanne folk i test”
Og så mine spørgsmål til dig; Hvorfor tror så mange organisationer at et værktøj er den her Silver Bullet der vil løse alle problemer? Og hvorfor fejler så mange værktøjsprojekter? Hvorfor er det så svært at finde det rigtige værktøj? Skal du overhovedet bruge et værktøj? Hvad skal der være styr på før du investerer i et værktøj?
Jeg vil i dette indlæg adressere alle disse spørgsmål og give dig en metode til hvordan du vælger det rigtige værktøj til den rigtige opgave og for implementeret det succesfuldt.
Navn: Søren Wassard, Virksomhed: Andel A/S
Præsentationen er på dansk.
Tilbage til toppen.

Unleashing Efficiency: AI-Driven Strategies for Optimizing Software Quality

Join us on a fascinating journey into the world of Artificial Intelligence (AI) and its profound influence on software quality. This presentation offers a comprehensive look at AI’s pivotal role in transforming the landscape of software testing.
AI, often likened to a smart collaborator, is at the core of this transformation. We explore how AI has evolved and why it holds immense significance in software development. It’s not just about making software better; it’s about making it smarter and more efficient.
One of the key areas where AI shines is in test planning and execution. Think of AI as the tool that not only ensures comprehensive testing but also boosts the speed and precision of the process. It assists in crafting detailed test plans, leaving no room for oversights.
AI’s capabilities extend further into intelligent test case generation, providing an extra layer of assurance that everything essential is tested thoroughly. Real-world examples underscore the tangible benefits companies have reaped from this.
Beyond this, AI serves as a vigilant sentinel for detecting and tracking issues in software. It acts like an early warning system, allowing for timely interventions.
Moreover, AI empowers us with predictive analytics, enabling us to prevent issues before they arise, fundamentally redefining how we manage software quality.
Yet, the road to integrating AI in testing is not without its challenges, and we also address these hurdles.
By the end, you’ll have a profound understanding of AI’s potential to revolutionize software testing, equipped with insights to apply AI effectively in your own testing practices.
Navn: Nishan Portoyan, Virksomhed: Infometis AG
Presentation is in English.
Tilbage til toppen.

We are all negotiators

/With a harsh deep male voice
In a world of hard deadlines, cost-cutting exercises and demand for perfect quality!
Two Test Managers, one good! the other evil! are facing off against each other!
Backed by layers, contracts and upper management these two brave souls go into battle to determine the one and only truth!
/With a soft mellow gender-neutral voice
But on the way they discover that they are not enemies and battling to the death is not the way to win.
There are a third solution, understanding of principle and through it finding common solution.
/Again with a harsh deep male voice
Coming to a conference near you!
On 31st of October 2023!
Book your ticket already now!
Navn: Karina Clemmensen, Virksomhed: Independent consultant
Navn: Klaus Skafte, Virksomhed: Digitaliseringsstyrelsen
Presentation is in English.
Tilbage til toppen.

DSTB på LinkedIn

1435067465_square-linkedin

Du kan tilmelde dig den åbne gruppe her

DSTB på Twitter

Du kan følge os på @dstb_dk og konferencen på #DSTBKonf.Twitter_logo_blue

Digital Quality and Testing Meetup

Are you interested in quality and testing? Then you can meet like-minded people in our group on Meetup called: Digital Quality and Testing Meetup in Denmark.

Click the link to join the group: http://meetu.ps/c/3CMcH/CWGng/f

You can read more about the group here: https://www.meetup.com/Digital-Quality-and-Testing-Meetup/