Test Management Forum (TMF) - et fagligt netværk i DSTB

Test Management Forum (TMF) – et fagligt netværk i DSTB

Emnet for dagens møde er tilgængelighed og vi får besøg af Anders Justian fra Social Digital, som holder et indlæg om den nyligt vedtagne lov om tilgængelighed, WCAG 2.1. Mødet starter kl. 12 hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Frederiksberg. Efter mødet er der middag på restaurant Frederiks Have.

Test Management Forum er et fagligt forum for personer, som har arbejdet med testmanagement i mindst 5 år og har interesse i at bidrage til erfaringsudveksling.

TMF afholder 4 møder om året, hvoraf et er et heldagsmøde. Alle møder afsluttes med fælles middag som giver tid til at netværke. Det koster 4.000 kr om året at være medlem af TMF, dette dækker udgiften til både møder og middage.

Er du interesseret i at høre mere om Test Management Forum og læse om resten af årets møder, så kig under Faglige Netværk på DSTBs hjemmeside.

Har du lyst til at være med i Test Management Forum under DSTB? Så kontakt initiativgruppen på tmf@dstb.dk.