Produkt Risiko Analyse og afledt test indsats

 

Niels-Henrik Hansen fra initiativgruppen vil holde oplægget:

 

I Region Hovedstaden – bl.a. ifm. Sundhedsplatformen – har vi fokus på at få foretaget den rette testindsats i forhold til risici, og benytter derfor (som andre) PRA til at vurdere det. I den forbindelse er der udarbejdet både et “one-pager” vejledning og en skabelon til formålet, for at gøre dette lettere – dette regneark/skabelon er dog pt. “work in progress”.

 

På mødet tager vi udgangspunkt i vejledningen og intentionerne bag samt vist hvad det er vi arbejder hen imod på skabelonen (med forklaring af vores specifikke vurderinger). Forhåbentligt har I så også selv nogen erfaringer med anvendes af PRA, og måske også decideret vejledninger/skabeloner, som vi kan tage en snak om efterfølgende.

 

Håber vi ses derude